LD Yatay ve Düşey Delikli Tuğlaların Anma Boyutlarının Sınır Değeri ve Bu Değerler Arasında Kabul Edilebilecek Farkler
Anma Boyutu (mm) Sınır Değerler Kabul Edilebilir En Büyük Fark
Max (mm) Min.(mm) Yatay Deliklide (mm) Dikey Deliklide (mm)
85 88 82 5 5
125 128 120 5 5
135 138 130 6 6
145 148 139 7 7
150 153 144 7 7
190 193 181 8 8
200 204 191 9 9
220 224 209 9 9
235 239 225 9 9
240 244 229 9 9
250 254 245 9 9
290 294 279 10 10
390 395 379 11 11
400 405 388 12 12

TUĞLANIN SEMBOL Basınç Dayanımı N/mm² (Kgf/cm²)
Sınıfı Tpipi En az (art. Ort) En küçük Değer
0,7 I 0,7/30 3,0(30) 2,4(24)
II 0,7/40 4,0(40) 3,2(32)
0,8 I 0,8/40 4,0(40) 3,2(32)
II 0,8/50 5,0(50) 4,0(40)
0,9 I 0,9/50 5,0(50) 4,0(40)
II 0,9/60 6,0(60) 4,8(48)
1,0 I 1,0/65 6,5(60) 5,2(52)
II 1,0/80 8,0(80) 6,4(64)

Tuğlanın Sınıfı Brüt Kuru Hacin Kütle Değeri Kg/m³
En Fazla En Az
1,0 100 901
0,9 900 801
0,8 800 701
0,7 700 601
0,6 600 501

Tuğlanın Sınıfı Basınç Dayanım(Arit. Art.) N/mm² (Kgf/cm²)
En Fazla En Az
7,5 7,5(75) 6,0(60)
5,0 5,0(50) 4,0(40)
2,5 2,5(25) 2,0(20)